Tin tứcTHÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP NVSP DẠY ĐH/CĐ KHÓA 7 NGÀY 26/10/2017

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP NVSP DẠY ĐH/CĐ KHÓA 7 NGÀY 26/10/2017

Đăng ngày 25/10/2017 16:52:31

THÔNG BÁO

Lớp Đào tạo cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm dạy ĐH/CĐ (Khóa 7)

 

Do giảng viên có công việc đột xuất nên lịch lớp Đào tạo cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm dạy ĐH/CD khóa 7 sẽ nghỉ học ngày 26/10/2017. Thứ 7 ngày 28/10/2017 sẽ học môn Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo