Tin tứcThay đổi lịch học lớp Nghiệp vụ sư phạm khoá 7 ngày 21/12/2017

Thay đổi lịch học lớp Nghiệp vụ sư phạm khoá 7 ngày 21/12/2017

Đăng ngày 20/12/2017 19:18:17

Do giảng viên: TS. Tống Xuân Tám có cuộc họp đột xuất nên ngày 21/12/2017 sẽ học tiếp môn Sử dụng phương tiện kỹ thuật trong dạy học đại học vào buổi tối từ 18h00 - 21h00. Buổi chiều nghỉ.

Mong quý học viên thông cảm cho sự thay đổi đột xuất này.