Tin tứcTài liệu lớp Nghiệp vụ Sư phạm khóa 7

Tài liệu lớp Nghiệp vụ Sư phạm khóa 7

Đăng ngày 09/11/2017 12:07:34

Tài liệu của lớp Nghiệp vụ Sư phạm khóa 7, các học viên chưa tải được những tài liệu của các môn học thì tải theo đường link sau:

1. Môn Tâm lý học dạy học đại học của TS. Nguyễn Thị Minh

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B3DANjy-Lm5jSFJlZm1VZU1jZGM

2. Môn Giáo dục Đại học thế giới và Việt Nam học của GS.TS. Nguyễn Lộc

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B3DANjy-Lm5jQnRqOS1sdmdRV3c

3. Lí luận dạy học đại học và Phương pháp sư phạm dạy học đại học của TS. Phạm Thị Thúy

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B3DANjy-Lm5jYVpIQVlBOFdhTHM

4. Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo của TS. Lê Thị Thu Liễu

https://drive.google.com/drive/folders/12nxCHGVzVW9WbDgmdO-s5Lwp0t6MBZyn?usp=sharing