Tin tứcKẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP DẠY ĐH/CĐ (KHÓA 7)

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP DẠY ĐH/CĐ (KHÓA 7)

Đăng ngày 02/10/2017 14:17:40

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP DẠY ĐH/CĐ (KHÓA 7)

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

(Thời gian học: Từ tháng 30/09/2017)

1. Giáp dục đai  học thế giới và Việt Nam 

Thời gian học: Thứ 7 ngày 14/10/2017

Giảng viên: GS. Nguyễn Lộc

2. Lí luận dạy học đại học và Phương pháp sư phạm dạy học đại học

Thời gian học: Chiều các ngày 04/10, 06/10, 12/10, 13/10, 17/10, 24/10/2017

gGiảng viên: TS. Phạm Thị Thúy

3. Phát triển chương trình và tô chức quá trình đào tạo

Thời gian học: Thứ 7 ngày 28/10/2017

Giảng viên: TS. Lê Thị Thu Liễu

4. Tâm lý học dạy học đại học (đã học xong)

Thời gian học: Thứ 7 ngày 30/9/2017

Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Minh

5. Đánh giá trong giáo dục dạy học đại học

Thời gian học: dạy trong tuần

Giảng viên: TS. Tống Xuân Tám

6. Sử dụng phương tiện kỹ tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

Thời gian học: Chiều các ngày 26/10, 02/11, 09/11, 16/11/2017

Giảng viên Tống Xuân Tám