Giới thiệuĐội ngũ giảng viên

Nhân viên công tác tại Trung tâm đào tạo theo Nhu cầu Xã hội


ThS.Phạm Văn Đạt
ThS.Phạm Văn Đạt
(Giám đốc)

0913 513 998

Nguyễn Tuyết Hạnh
Nguyễn Tuyết Hạnh
(Phó giám đốc)

Cao Ngọc Quỳnh
Cao Ngọc Quỳnh
(Nhân viên)

0934 495 008